You don't have javascript enabled. Good luck with that.
آرشیو اخبار

تولید رنگ در ایران بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز است و به دلیل مشکلات موجود، امکان صادرات این مازاد تولید وجود ندارد.

چند تن از بازرگانان ایالت سغد از استان خجند تاجیکستان از دومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و هشتمین آسانسور و پله برقی اصفهان بازدید کردند. 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه در و پنجره و هشتمین نمایشگاه آسانسور و پله برقی در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان، گفت: توانایی مشارکت کنندگان و کیفیت محصولات ارایه شده در نمایشگاه در و پنجره امسال بیش از سال گذشته نمایان بود.  

سوم تا ششم شهریور ماه، درهای دومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره به روی متخصصان، فعالان و علاقمندان این صنعت گشوده می شود. 

  دومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته از تاریخ 3 تا 6 شهریور ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان و در سالن نقش جهان برگزار می شود. 

دو نمایشگاه تخصصی، شب گذشته( 7 آبان ماه) به صورت همزمان در اصفهان گشایش یافت.

هفتمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور، پله های برقی، صنایع و تجهیزات وابسته 7 تا 10 آبان ماه طی ساعات بازدید 13 الی21 در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر می شود.   

اولین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، تجهیزات و صنایع وابسته 7 تا 10 آبان ماه در اصفهان، محل نمایشگاه های بین المللی استان، واقع در پل شهرستان دایر می شود.