نمايشگاه تخصصي در و پنجره، تجهيزات و صنايع وابسته - بازديد مسئولان و ميهمانان خارجي از نمايشگاه آسانسور 94 و نمايشگاه در و پنجره 94 به روايت تصوير