You don't have javascript enabled. Good luck with that.

گشايش دو نمايشگاه تخصصي در اصفهان

دو نمایشگاه تخصصی، شب گذشته( 7 آبان ماه) به صورت همزمان در اصفهان گشایش یافت.

دو نمایشگاه تخصصی، شب گذشته( 7 آبان ماه) به صورت همزمان در اصفهان گشایش یافت.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، هفتمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور، پله های برقی، صنایع و تجهیزات وابسته و اولین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، تجهیزات و صنایع وابسته، دو نمایشگاه در زیرگروه های صنعت ساختمان هستند که هر کدام به دلیل دارا بودن ظرفیت های فراوان در بخش نمایشگاهی به صورت مستقل و در قالب نمایشگاهی تخصصی برگزار شده اند. 

هر یک از این نمایشگاه ها متشکل از 50 شرکت هستند و در مجموع با حضور یکصد مشارکت کننده در سه سالن نمایشگاهی برپا شده اند.

این دو نمایشگاه تا 10 آبان ماه طی ساعات بازدید 13 الی21 در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان ادامه خواهد داشت.

در نمایشگاه آسانسور و پله برقی، ساعت ویژه ای نیز برای بازدید متخصصین در نظر گرفته شده است که 13 تا 15 هر روز است.

شهرها و استان های اصفهان، تهران، تبریز، یزد، قزوین، اردبیل، قم، زنجان، خراسان رضوی، البرز و فارس در این دو نمایشگاه مشارکت دارند.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از کلیه مدیران پروژه، معماران، تولیدکنندگان و واردکنندگان بخش های مرتبط، مهندسان و ناظران پروژه ها، فعالان صنعت ساختمان، انبوه سازان، سرمایه گذاران، مدیران و مسوولان حوزه های مربوط برای این نمایشگاه دعوت به عمل می آورد.